Terug

Centraal studieteam

Centraal studieteam

Het HAMLETT onderzoeksteam in beeld: wie we zijn en wat we doen.

Iris Sommer

Psychiater en hoogleraar

Iris heeft lange tijd in het UMC Utrecht gewerkt maar nu is ze werkzaam in het UMC Groningen. Ze is chronisch op zoek naar een betere behandeling voor psychotische stoornissen.

Lieuwe de Haan

Psychiater en hoogleraar psychotische stoornissen in het AMC en Arkin

Lieuwe wil vooral onderzoek doen om de behandeling van patiënten met een eerste psychose te verbeteren. Daarom heeft hij zich gericht op het perspectief van patiënten en op de invloed van antipsychotica op het subjectief welbevinden.

Wim Veling

Psychiater en hoogleraar

Wim Veling is het hoofd van de afdeling Psychosen in het UMCG Universitair Centrum Psychiatrie en voorzitter van het Netwerk Vroege Psychose. Hij wil helpen de sociale oorzaken en gevolgen van psychosen kleiner te maken, en doet dat graag met virtual reality en smartphones.

Jim van Os

Hoogleraar en voorzitter van de Divisie Hersenen van het UMC Utrecht

Jim van Os is hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie en Publieke GGZ en voorzitter van de Divisie Hersenen van het UMC Utrecht. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en sinds 2016 Fellow van King’s College London. Van Os geeft leiding aan de eCommunity PsychoseNet, een 'multideskundig' platform met 2 miljoen bezoekers per jaar, waar gebruikers onder andere leren over goed gebruik van medicatie en taperingstrips om te helpen medicatie af te bouwen.

Martijn Kikkert

Senior onderzoeker bij Arkin 

Martijn werkt als senior onderzoeker bij Arkin. Daar is hij bij verschillende onderzoeken betrokken. Speciale aandacht gaat echter uit naar de rol die medicatie inneemt bij mensen met een psychotische aandoening waar zowel de positieve als de negatieve effecten van medicatie ingrijpend kunnen zijn. 

Machteld Marcelis

Psychiater en hoogleraar in UMC Maastricht en GGzE

Machteld is hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie, UMC Maastricht. Zij is tevens verbonden aan TOPGGZ centrum VIBE en is opleider psychiatrie en onderzoeksprogrammaleider in GGzE. Zij streeft er naar om met technologische innovaties tot meer gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling te komen, om de juiste zorg sneller op de juiste plek te krijgen. Binnen Hamlett leidt zij het onderzoek naar individuele medicatie afbouwtrajecten met behulp van monitoring via een smartphone app. 

Nico van Beveren

Hoofdopleider psychiatrie & hoofd van de onderzoekslijn psychotische stoornissen van Parnassia Rijnmond

Nico is hoofdopleider psychiatrie van Parnassia Rijnmond, en hoofd van de onderzoekslijn psychotische stoornissen binnen Parnassia Rijnmond. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC (afdelingen psychiatrie en neuroscience). Binnen het HAMLETT project is hij verantwoordelijk voor het deelproject dat zich bezig houdt met het verzamelen van bloedmonsters, en het analyseren van de daaruit voorkomende data.

Marieke Begemann

Onderzoeker

Marieke studeerde Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de manier waarop ervaringen vroeg in het leven ertoe kunnen leiden dat iemand later psychotische ervaringen ontwikkelt. Voor de HAMLETT studie is zij het aanspreekpunt in het UMC Utrecht en coördinator in Groningen, Utrecht en Amsterdam.

Franciska de Beer

Onderzoeker in opleiding

Franciska de Beer, HAMLETT

Franciska onderzoekt wat het effect is van doorgaan vs. afbouwen van antipsychotica op de hersenen en welzijn op de lange termijn. Hiervoor coördineert zij HAMLETT-onderzoeken die naar de hersenen kijken, waaronder een MRI-, PET-, en OCT-studie. Bekijk hier de video die Franciska met de Universiteit van Nederland opnam over waarom iedereen hallucineert.

Iris Hamers

Onderzoeker in opleiding

Iris Hamers, HAMLETT

Iris studeerde Biomedische Wetenschappen, met een focus in Neuroscience, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nu werkt ze als onderzoeker in opleiding bij het UMC Utrecht waar ze de deelnemers van HAMLETT ziet. Binnen haar eigen onderzoek richt ze zich op sekseverschillen bij psychose en de rol van hormonen.

Sterre Kamphuis

Onderzoeker in opleiding

Sterre Kamphuis, HAMLETT

Sterre heeft Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam gestudeerd, heeft als arts gewerkt in de psychiatrie en is nu werkzaam als onderzoeker in opleiding in het UMC Utrecht. Zij houdt zich bezig met het verzamelen van de data voor HAMLETT en onderzoekt het verband tussen genen en omgevingsfactoren bij mensen die een eerste psychose hebben doorgemaakt. Zij hoopt bij te dragen aan een betere behandeling van psychoses, door meer inzicht te krijgen in dit verband.

Toon Scheurink

Onderzoeker in opleiding

Toon Scheurink, HAMLETT

Toon studeerde cognitieve gedragswetenschappen en geneeskunde in Groningen. Voor HAMLETT is hij als onderzoeker in opleiding specifiek geïnteresseerd in hoe de darmbacteriën een psychose kunnen beïnvloeden. Door meer inzicht te geven in hoe de darmbacteriën interacteren met antipsychotica hoopt hij de behandeling te optimaliseren en bijwerkingen te verminderen.

Meike Bak

Onderzoeksmedewerker

Meike Bak, studieteam HAMLETT

Meike werkt als onderzoeksmedewerker bij de afdeling Psychiatrie van het UMC Groningen. Voor HAMLETT voert zij studiemetingen uit en is daarnaast coördinator onderzoek bij het RGOC als coördinator onderzoek stemmings- en angststoornissen UCP.

Pernell Willemse

Onderzoeksassistent 

Pernell Willemse, HAMLETT

Pernell studeerde Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool te Groningen met een specialisatie in Healthy Ageing. Ze heeft passie voor onderzoek en is onderdeel van verschillende onderzoeken binnen het team van Iris Sommer. Binnen het HAMLETT-onderzoek beheert Pernell alle studiedata en voert visites uit. 

Sanne Schuite-Koops

Onderzoeker

Sanne studeerde Neuroscience & Cognition aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op betere behandelmethoden voor psychose, zoals breinstimulatie tegen auditieve hallucinaties. Bij HAMLETT-OPHELIA is ze betrokken als coördinator en aanspreekpunt voor de hoofdonderzoekers van deelnemende centra.

Erna van ’t Hag

Coördinator Wetenschappelijk onderzoek afdeling Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen

Erna is het aanspreekpunt voor HAMLETT in het UMC Groningen. Zij is een van de onderzoekscoördinatoren van het onderzoek.

Shiral Gangadin

Onderzoeker in opleiding

Shiral is onderzoeker in opleiding  in het UMC Utrecht. Hij houdt zich bezig met organisatorische en administratieve taken. Daarnaast houdt hij zich bezig met de randomisatie binnen het HAMLETT onderzoek. Voor zijn eigen onderzoeksproject verdiept hij zich in het effect van ontsteking en ontstekingsremmers in de hersenen van mensen die een psychose hebben gehad.

Bodyl Brand

Onderzoeker in opleiding

Bodyl studeerde Neurosciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en is nu werkzaam als onderzoeker in opleiding op de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht en UMC Groningen. Bodyl richt zich specifiek op de verschillen in psychosegevoeligheid tussen mannen en vrouwen. Door meer inzicht te krijgen in de verklaringen voor deze verschillen, hoopt ze bij te dragen aan een betere behandeling voor psychosen.

Inge Heijde

Inge is als buitenpromovendus verbonden aan het UMCG, en die hoedanigheid betrokken bij de HAMLETT-studie. Binnen HAMLETT onderzoekt zij de persoonlijke behoeften van mensen in remissie van hun eerste psychose, gebruik van E-Health en kijkt zij ook naar het gebruik van BEHAPP. Dit doet zij 1 dag per week; verder heeft zij een betrekking als medisch adviseur bij een farmaceutisch bedrijf (Janssen-Cilag B.V.).  

Bram-Sieben Rosema

Onderzoeksmedewerker 

Bram-Sieben is als onderzoeksmedewerker betrokken bij HAMLETT, voornamelijk via de BEHAPP en OPHELIA studies. Als student heeft hij Bio-Farmaceutische Wetenschappen gestudeerd. Na de studie ‘Voeding en Gezondheid’ kreeg hij een eerste psychose. Voor patiëntenvereniging Anoiksis is hij regiocoördinator geworden en heeft een paar jaar als ervaringsdeskundige gewerkt voor GGZ Centraal. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is persoonlijk herstel van een psychose; via OPHELIA gaat hij interviews met deelnemers bespreken. Tevens gaat hij onderzoekers en studenten interviewen, waarover hij blogs zal schrijven die op onze website te vinden zijn. 

Mario Meulendijks 

Verpleegkundig specialist en promovendus

Mario is werkzaam als verpleegkundig specialist bij GGzE. Naast zijn klinische werk, doet hij onderzoek naar zelfmonitoring met de PsyMate™ app, wat een onderdeel is van het HAMLETT onderzoek. De experience sampling, is een gestructureerde dagboekmethode die mogelijkheid om klinisch relevante ervaringen, zoals symptomen, stemming en gedrag, te beoordelen in de context van het dagelijks leven.

Nynke Boonstra

Nynke is werkzaam als Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Stenden hogeschool en senior onderzoeker & Verpleegkundig specialist GGZ bij GGZ Friesland. Tevens is zij voorzitter van het Netwerk Vroege Psychose. Haar onderzoek richt zich op bevordering van herstel en veerkracht.

Karin Huizer

Psychiater in opleiding

Karin is in opleiding tot psychiater bij Parnassia Groep. Naast haar studie geneeskunde rondde ze een Neuroscience research Master af op het raakvlak met de psychiatrie. Na een omzwerving in de Pathologie, waar ze promoveerde binnen de neuropathologie, vond zij haar thuis in de psychiatrie. Het is haar doel om steeds meer inzicht te krijgen in de neuropathofysiologie van psychotische stoornissen.

Sinan Guloksuz

Psychiater / Associate Professor

Sinan werkt bij het UMC Maastricht. Hij onderzoekt hoe genetische, sociale en omgevingsfactoren van invloed zijn op het geestelijk welzijn.

Roberto Bakker

Roberto is psychiater en genetisch epidemioloog en hij richt zich op gezondheidsbevordering en preventie. Zijn missie is het bevorderen van genetische en genomische counseling binnen de psychiatrie. Hij werkt als psychiater bij Arkin en is verbonden bij de Universiteit Maastricht, bij prof. dr. Thérèse van Amelsvoort.

Voormalig studieteam

Matej Djordjevic

Onderzoeker in opleiding

Matej Djordjevic, HAMLETT

Matej is student geneeskunde en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op psychologische en sociale factoren in de vroege fase van psychotische stoornissen. Hij kijkt hier op zowel individueel als maatschappelijk niveau naar en hoopt op deze manier zijn steentje bij te dragen aan het verder ontwikkelen van goede zorg voor mensen met psychosegevoeligheid. Binnen HAMLETT werkte Matej met dagboekdata, welke als een soort vergrootglas op het dagelijks leven kan worden gebruikt.

Elske Willemse

Onderzoeker in opleiding

Elske Willemse, studieteam HAMLETT

Elske was tussen 2021 en 2023 werkzaam als onderzoeker in opleiding bij HAMLETT, in het studiecentrum UMC Utrecht. Zij voerde studievisites uit en was geïnteresseerd in mogelijke sekseverschillen binnen psychose. 

Alban Voppel

Postdoctoraal onderzoeker

Alban studeerde cognitieve neurowetenschappen in Amsterdam en filosofie in Utrecht. Binnen HAMETT was hij tussen 2017 en 2023 werkzaam als hij onderzoeker in opleiding en specifiek geïnteresseerd in taal en spraak. Alban is enthousiast over de mogelijkheden van de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, technologie en verbetering in de zorg.

Priscilla Oomen

Postdoctoraal onderzoeker

Priscilla studeerde Neurosciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en was tussen 2017 en 2021 werkzaam als onderzoeker in opleiding op de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht en UMC Groningen. Zij is specifiek geïnteresseerd in en op zoek naar betere behandeling voor psychose en was binnen HAMLETT onder andere verantwoordelijk voor de afname van MRI- en OCT-scans.

Sanne van der Steur 

Onderzoeksassistent 

Sanne heeft Neuroscience gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar stage is ze al in het UMC Utrecht terecht gekomen voor onderzoek naar psychoses. In 2020 was ze werkzaam als onderzoeksassistent bij het HAMLETT onderzoek en zette ze zich in voor een betere behandeling van psychose en een goede ervaring voor deelnemers.

Ilse Thompson

Onderzoeksassistent

Na een master Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en een master Early Intervention in Psychosis aan King’s College te Londen, was Ilse tussen 2017 en 2021 onderzoeksassistent binnen het HAMLETT onderzoek. Tevens was zij verantwoordelijk voor de dagboekstudie.

Chris Geraets

Post-doc

Chris was onderzoeker bij HAMLETT in Noord Nederland en promovenda bij de afdeling Psychosen van het UMCG. Zij zette zich met veel energie in voor het optimaliseren van behandelingen bij psychose met behulp van dagboek apps en virtual reality. Inmiddels doet zij een post-doc in Zweden!

Joran Lokkerbol

Onderzoeker Joran was werkzaam bij het Trimbos instituut en tussen 2017 en 2023 betrokken bij het HAMLETT onderzoek op het gebied van machine learning, economische evaluatie en alternatieve onderzoeksdesigns.

Filip Smit

Hoogleraar en Trimbos onderzoeker

Catherine van Zelst

Catherine van Zelst werkte als onderzoeker bij GGzE en was tussen 2020 en 2021 betrokken bij het HAMLETT-onderzoek en het N1AP-onderzoek (een substudie van HAMLETT). Ze is gepromoveerd op het onderwerp stigma bij mensen met psychose. 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet