Terug

Centraal studieteam

Het HAMLETT onderzoeksteam in beeld: wie we zijn en wat we doen.

Iris Sommer

Psychiater en hoogleraar

Iris heeft lange tijd in het UMC Utrecht gewerkt maar nu is ze werkzaam in het UMC Groningen. Ze is chronisch op zoek naar een betere behandeling voor psychotische stoornissen.

Lieuwe de Haan

Psychiater en hoogleraar psychotische stoornissen in het AMC en Arkin

Lieuwe wil vooral onderzoek doen om de behandeling van patiënten met een eerste psychose te verbeteren. Daarom heeft hij zich gericht op het perspectief van patiënten en op de invloed van antipsychotica op het subjectief welbevinden.

Wim Veling

Psychiater en hoogleraar

Wim Veling is het hoofd van de afdeling Psychosen in het UMCG Universitair Centrum Psychiatrie en voorzitter van het Netwerk Vroege Psychose. Hij wil helpen de sociale oorzaken en gevolgen van psychosen kleiner te maken, en doet dat graag met virtual reality en smartphones.

Marieke Begemann

Onderzoeker

Marieke studeerde Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de manier waarop ervaringen vroeg in het leven ertoe kunnen leiden dat iemand later psychotische ervaringen ontwikkelt. Voor de HAMLETT studie is zij het aanspreekpunt in het UMC Utrecht en coördinator in Groningen, Utrecht en Amsterdam.

Erna van ’t Hag

Coördinator Wetenschappelijk onderzoek afdeling Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen

Erna is het aanspreekpunt voor HAMLETT in het UMC Groningen. Zij is de onderzoekscoördinator van het onderzoek.

Alban Voppel

Onderzoeker in opleiding

Alban studeerde cognitieve neurowetenschap in Amsterdam en filosofie in Utrecht. Voor HAMETT  is hij onderzoeker en specifiek geïnteresseerd in taal en spraak. Alban is enthousiast over de mogelijkheden van de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, technologie en verbetering in de zorg.

Ilse Thompson

Onderzoeker in opleiding

Na een master Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en een master Early Intervention in Psychosis aan King’s College te Londen, is Ilse sinds 2017 werkzaam als promovenda bij de afdeling Cognitieve Neuropsychiatrie van het UMC Groningen. Voor haar promotietraject richt ze zich op de invloed van antipsychotica op de neurobiologie van het brein.

Priscilla Oomen

Onderzoeker in opleiding

Priscilla studeerde Neurosciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en is nu werkzaam als onderzoeker op de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht en UMC Groningen. Zij is specifiek geïnteresseerd in en op zoek naar betere behandeling voor psychose en binnen HAMLETT onder andere verantwoordelijk voor de afname van MRI- en OCT-scans.

Chris Geraets

Onderzoeker in opleiding

Chris is onderzoeker bij HAMLETT in noord Nederland en promovenda bij de afdeling Psychosen van het UMCG. Zij zet zich met veel energie in voor het optimaliseren van behandelingen bij psychose met behulp van dagboek apps en virtual reality.

Bodyl Brand

Onderzoeksassisstent

Bodyl zit in het laatste jaar van de research master Neurosciences in Amsterdam. Sinds januari 2019 versterkt zij het Hamlett team als onderzoeker en zal ze in de zomer afstuderen. Tijdens haar bachelor Psychobiologie liep Bodyl stage bij de onderzoeksgroep van Iris Sommer en is daarna teruggekomen als onderzoeksassistent voor verschillende studies in het UMC.

Shiral Gangadin

Onderzoeker in opleiding

Shiral is onderzoeker in opleiding  in Utrecht. Hij houdt zich bezig met organisatorische en administratieve taken. Daarnaast houdt hij zich bezig met de randomisatie binnen het HAMLETT onderzoek. Voor zijn eigen onderzoeksproject verdiept hij zich in het effect van ontsteking en ontstekingsremmers in de hersenen van mensen die een psychose hebben gehad.